Địa chỉ: 24/6 Đường 429 KP 2-Phường Tăng Nhơn Phú A-Quận 9-TP Hồ Chí Minh

Hotline : 0906870351

Sản phẩm » Thiết bị xây dựng » Thiết bị hãng BOSCH » Mũi khoan Plus 3


Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (20x250/300mm) 2608831412
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (20x250/300mm) 2608831412
Mã hàng : 2608831412
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (20x150/200mm) 2608831411
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (20x150/200mm) 2608831411
Mã hàng : 2608831411
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (18x150/200mm) 2608831407
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (18x150/200mm) 2608831407
Mã hàng : 2608831407
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (16x250/310mm) 2608831404
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (16x250/310mm) 2608831404
Mã hàng : 2608831404
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (16x150/210mm) 2608831403
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (16x150/210mm) 2608831403
Mã hàng : 2608831403
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (14x200/260mm) 2608831199
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (14x200/260mm) 2608831199
Mã hàng : 2608831199
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (14x150/210mm) 2608831198
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (14x150/210mm) 2608831198
Mã hàng : 2608831198
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (14x100/160mm) 2608831197
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (14x100/160mm) 2608831197
Mã hàng : 2608831197
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (12x200/260mm) 2608831193
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (12x200/260mm) 2608831193
Mã hàng : 2608831193
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (12x150/210mm) 2608831192
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (12x150/210mm) 2608831192
Mã hàng : 2608831192
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (12x100/160mm) 2608831191
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (12x100/160mm) 2608831191
Mã hàng : 2608831191
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x250/310mm) 2608831187
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x250/310mm) 2608831187
Mã hàng : 2608831187
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x200/260mm) 2608831186
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x200/260mm) 2608831186
Mã hàng : 2608831186
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x150/210mm) 2608831185
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x150/210mm) 2608831185
Mã hàng : 2608831185
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x100/160mm) 2608831184
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x100/160mm) 2608831184
Mã hàng : 2608831184
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x50/110mm) 2608831183
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (10x50/110mm) 2608831183
Mã hàng : 2608831183
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (8x200/260mm) 2608831180
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (8x200/260mm) 2608831180
Mã hàng : 2608831180
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (8x150/210mm) 2608831179
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (8x150/210mm) 2608831179
Mã hàng : 2608831179
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (8x100/160mm) 2608831178
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (8x100/160mm) 2608831178
Mã hàng : 2608831178
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (8x50/110mm) 2608831177
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (8x50/110mm) 2608831177
Mã hàng : 2608831177
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (7x100/160mm) 2608831175
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (7x100/160mm) 2608831175
Mã hàng : 2608831175
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (7x50/110mm) 2608831174
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (7x50/110mm) 2608831174
Mã hàng : 2608831174
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6x200/260mm) 2608831169
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6x200/260mm) 2608831169
Mã hàng : 2608831169
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6x150/210mm) 2608831168
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6x150/210mm) 2608831168
Mã hàng : 2608831168
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6x100/160mm) 2608831167
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6x100/160mm) 2608831167
Mã hàng : 2608831167
Giá : Liên hệ 0906870351
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6x50/110mm) 2608831166
Mũi khoan SDS+ PLUS 3 AP (6x50/110mm) 2608831166
Mã hàng : 2608831166
Giá : Liên hệ 0906870351

    Đối tác